Tidsregistrering plus fraværsregistrering kan betragtes som værende både klogt samt forfærdeligt – det er beroende på selskabet

At en hel del ansatte kæmper mod stress pga., at de omsiggribende krav til den individuelle person har ændret sig betydeligt, bliver det ofte i hvert fald nogle gange om ugen, at vi læser i diverse aviser. På en fabrik, hvor medarbejderne til hundrede udviklende samtaler blev vist resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering - http://danmade.dk/, , & fraværsregistrering - http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/, , der var blevet nedskrevet omk. vores arbejdsindsats, har jeg selv været ansat. Det var ikke behageligt, plus majoriteten beskrev det som decideret overvågning. At det har taget overhånd, synes jeg… Så vores gode råd til alle HR-managere lyder; fokusér på glade arbejdre, frem for optimering!

Mange mænd og kvinder beder stærkt til, at jordens befolkning går en lysere fremtid i møde..! Adskillige mener, at det er ovenud lækkert, at der for tiden er enormt meget stillingtagen til god og dårlig arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dét tror jeg altid vil virke positivt på overskuddet. For glade og tilfredse arbejdere resulterer i arbejdsomme medarbejdere!

Men kontinuerligt med den form for fokus, ses ligeledes en fokusering på effektivisering… Med det formål at inderliggøre denne ekstreme effektivisering indfører man på snart sagt alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur for at have mulighed for at ”overvåge” de ansatte… Den skræmmende stress er en af vores kulturkreds’ største livstruende sygdomme, og jeg er sikker på, at stress kan spores tilbage til tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, samt et såkaldt stempelur! Yderligere tillægges der ligeledes den alarmerende lyd fra et gammeldags stempelur, der i hvert fald heller ik bidrager til et herligt arbejds-miljø.

Jeg er rædselsslagen over, at samfundet bevæger sig den forkerte vej… Fuldstændig ligegyldig hvor jeg drejer blikket hen, skal ansatte arbejde hurtigere… Det ses ekstremt tydeligt i den omsiggribende kontrol varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering… De offentligt ansatte nå det samme som altid, men på enormt meget mindre tid… Det kan absolut ik’ passe, at alle mennesker på jorden skal blive ramt af stress!