Jeg og manden har været involveret i hulmursisolering af villaens vægge og overstrygning/understrygning af taget

Før end at min mand og jeg valgte at flytte i villa havde jeg ikke hørt om understrygning (http://tagxperten.dk/over-understrygning/koebenhavn-sjaelland/), overstrygning (http://tagxperten.dk/over-understrygning/overstrygning-koebenhavn/) og hulmursisolering (http://tagxperten.dk/isolering/hulmursisolering-koebenhavn/). Min mand og jeg har sandelig fået forståelse for mange ting på grund af renoveringen. Understrygning på tegltaget risikerer at dratte af og derefter kommer der utætheder. Det samme problem findes med overstrygning, for jeg har fået forklaret at understrygning og overstrygning er lidt ens. Funktionen er ens for overstrygning og understrygning.

Adspørg undertegnede, så fremt der er noget I skulle forstå om overstrygning, understrygning og hulmursisolering. Jeg mener i hvert fald selv, jeg har lært en hel del under ombygningen. Så stil mig endelig spørgsmål om understrygning, overstrygning og hulmursisolering?

Hulmursisolering har ikke været så besværligt et forehavende, som jeg troede. Først og fremmest skulle jeg & manden vælge mellem hulmursisolering med rockwool og hulmursisolering med papiruld. Da vi havde det på plads var det sgu meget hurtigt og enkelt. For hulmursisolering kan fikses gennem mindre gennemboringer, hvor fagfolk blæser isoleringen i væggen. Hulmursisolering kræver ikke væltede vægge.